Село Градешница, Мариово

Градешница е ридско село во долината на Градешка река на 850 метри надморска висина. Не се знае точно кога настанало селото, но според археолошките наоди на ова место постои континуитет на живот од праисторија.

Видео на знаковен јазик

Мапа

Според легендата името на селото доаѓа од жителите на „Градот“ Пешта и селото Лешница кои се населиле на ова место. Во близина на селото во 1952 година е пронајден и заб од мастодонт, еден од деветте примероци од мастодонт пронајдени во Македонија, кој денес се чува во Природниот музеј во Белград.

WW1 Memorabilia in Mariovo region

Селото Градешница доста претрпело во Илинденскиот и поилинденскиот период, а за време на Првата светска војна било во целост разрушено со огромен број на жртви. Пробојот на Македонскиот фронт, се случил на месноста Добро Поле на околу 15 км од селото, битка, која според дел од историчарите, довела до побрзо завршување на Првата светска војна.
Според пописот во 1953 година во селото имало 1.085 жители, но поради масовното иселување во 2002 година тој број се намалил на 88. Во Градешница има 9 цркви од кои најстара е „Св. Димитрие“ (XIV век), сместена на влезот од селото.