Градешка Река, Мариово

Градешка Река, Мариово Градешка Река извира на планината Козјак од 1600 м.н.в. Собирајќи ги водите…

Село Старавина, Мариово

Село Старавина, Мариово Во 1953 година село Старавина имало 741 жители и било административен центар…