За нас

Проектот „Рурална авантура – Само-водечки тури низ Мариово” има за цел директно да го помогне економскиот развој на регионот Мариово, преку подобрување на туристичата понуда.

Проектот е финансиран од „IME –Increase market employability“ програмата а е имплементиран од Здружението Оф Роуд Македонија се седиште во село Зовиќ.

Проектен тим

Координатор на проектот

 • Јове Парговски, OFF ROAD Macedonia

Стручен соработник

 • Митко Крстевски, OFF ROAD Macedonia

Текстови

 • Оливера Макриевска
 • Ирена Ружин
 • Роберт Илиевски
 • Слободан Стојковски
 • Валентин Соклевски
 • Јове Парговски
 • Марија Стојановска
 • Соња Димитриовска
 • Тренчо Димитриевски

Превод и аудио нарации

Центар за образование и компјутерски инженеринг МЕМЕХ ДООЕЛ – Битола

 • Координатор: Синоличка Саботковска
 • Превод и аудио нарација на англиски јазик: Емилија Вељанова
 • Превод и аудио нарација на германски јазик: Ана Жежовска
 • Превод и аудио нарација на француски јазик: Елена Ристевска Лутовска
 • Аудио нарација на македонски јазик: Елена Захариевска Михајловски
 • Аудио записи: Гимел студио – Битола, Мими Марковски

Видеа на знаковен јазик

 • Катерина Шарковска, Интерпретатор на знаковен јазик
 • Аудио продукција: Мими Марковски, Гимел Студио
 • Видео продукција: Dreamcast Bitola

Фотографии и видеа

 • OFF ROAD Macedonia
 • Јове Парговски
 • Митко Крстевски

Дизајн на веб страна и поставување на материјали на izi.Travel

 • ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење, Битола