Село Старавина, Мариово

Село Старавина, Мариово Во 1953 година село Старавина имало 741 жители и било административен центар…

Село Будимирци, Мариово

Село Будимирци, Мариово Според легендата село Будимирци во минатото било распослано на две локации познати…

Село Зовиќ, Мариово

Село Зовиќ, Мариово Се претпоставува дека село Зовиќ на ова место постои од XVI-XVII век.…