Село Старавина, Мариово

Во 1953 година село Старавина имало 741 жители и било административен центар на „битолскиот“ дел од Мариово. Во селото имало касарна, полиција, пошта, амбуланта и основно училиште (изградено 1950 год.) до кое секојдневно, пешки, по неколку километри патувале учениците од селата Градешница, Будимирци, Груниште и Зовиќ.

Видео на знаковен јазик

Мапа

Staravina Village, Mariovo

Во 1997 год, била формирана општина Старавина, во која влегувале селата од битолско Мариово, која подоцна е припоена кон општина Новаци. Според пописот од 2002 година, село Старавина имало 22 жители.

На влезот во селото, од десната страна, е објектот т.н. „Горна црква“, која според кажувањата на локалното население, била црква градена од српската власт по Првата светска војна. Намерата била подрумот од истата да послужи како костурница за загинатите српски војници на овој дел од Македонскиот фронт.

Staravina Village, Mariovo

Сепак, црквата никогаш не била довршена, бидејќи не била прифатена од локалното население. Веднаш пред црквата се видливи бункери, остатоци од фронтовата линија, која се протегала низ село Старавина за време на Првата светска војна, кога селото било доста разрушено.

Staravina Village, Mariovo

Во центарот на селото е црквата „Успение на Пресвета Богородица“ изградена во 1860 година, тешко оштетена за време на војната и подоцна повторно обновена. Слава на селото е Голема Богородица (28 Август).

Staravina Village, Mariovo