Споменик „Победа - 100 години потоа“ - с. Градешница, Мариово

Споменикот „Победа – 100 години потоа“ е донација на уметникот и скулптор, Златко Бојковски, а е посветен на сите жртви од Првата светска војна. Изработен е по повод 100-годишнината од завршувањето на Првата светска војна, која започнала во Европа на 28 јули 1914 и траела до 11 ноември 1918 година.

Видео на знаковен јазик
Мапа

За тоа време биле мобилизирани повеќе од 70 милиони војници, од кои над 9 милиони загинале, заедно со 7 милиони цивили. Македонскиот фронт минувал и низ регионот Мариово, што имало погубни последици врз цивилното население. Голем број на села биле опустошени и огромен дел од населениетоне ја преживеало војната.

Monument “Victory - 100 years later”

Скулптурата е тешка околу два тона и е создадена од шрапнели, бомби, шлемови и други остатоци од Првата светска војна. Градешница е родно село на уметникот и лично тој долго време ги собирал остатоците по линијата на фронтот. Употребата на некогаш убиствените експлозивни средства за споменик, на кој е претставен коњ со дигната нога,ја симболизира победата на животот над смртта.

Овој споменик е еден од ретките во Република Македонија, кој е направен во спомен на сите жртви од Првата светска војна, воени и цивилни, независно од нивната верска и национална припадност.