Светецот – Фреска на свети Никола

Живописната природа на река Лешница со години ги привлекувала учениците од мариовските села за пикник локација да ја изберат месноста „Светецот“, таканаречена по фреската на св. Никола, сместена под стреата на една висока карпа.

Видео на знаковен јазик

Map

The Saint – St. Nicholas Fresco

Не се знае точно од кога потекнува оваа фреска, но е познато дека за време на Првата светска војна на тоа место постоела Руска војничка капела. Иако денес фреската е во значителна мера оштетена, таа е еден вид сведок за постоењето на некогашното село Лешница на ова место.