Тврдината Пешта, Мариово

Тврдината Пешта, Мариово Пешта е тумба помеѓу селата Градешница и Старавина. Најраните откриени археолошки остатоци…

Село Старавина, Мариово

Село Старавина, Мариово Во 1953 година село Старавина имало 741 жители и било административен центар…