Градешка Река, Мариово

Градешка Река, Мариово Градешка Река извира на планината Козјак од 1600 м.н.в. Собирајќи ги водите…

Село Зовиќ, Мариово

Село Зовиќ, Мариово Се претпоставува дека село Зовиќ на ова место постои од XVI-XVII век.…