Итар Пејо – претставник на македонската шегобијна мудрост

Итар Пејо е познат лик од македонските народни приказни, за кој се верува дека потекнувал од село Градешница. Тој бил сиромашен селанец кој се одликувал со извонредна снаодливост и на духовит начин се справувал со незнаењето, мрзеливоста и ароганцијата на луѓето.

Видео на знаковен јазик
Itar Pejo monument in Prilep
Itar Pejo monument in Prilep

Приказните за Итар Пејо за првпат се јавуваат за време на Отоманското владеење во средината на XIX век.

Прикажан како спротивен лик на османлискиот Насредин Оџа, Итар Пејо како позитивна фигура под слично име се сретнува и во народните приказни на другите Балкански народи.

Преку приказните за Итар Пејо, населението во Мариово нашло начин да извлече поука од нечие незнаење или глупавост и да ја пренесе лекцијата на идните генерации.

Подоцна тие приказни се регистрирани во делата на многу автори, од кои најпознати се тие на романсиерот и раскажувач Стале Попов (25.05.1902 – 10.03.1965).