Градешка Река, Мариово

Градешка Река, Мариово Градешка Река извира на планината Козјак од 1600 м.н.в. Собирајќи ги водите…

Тврдината Пешта, Мариово

Тврдината Пешта, Мариово Пешта е тумба помеѓу селата Градешница и Старавина. Најраните откриени археолошки остатоци…

Село Старавина, Мариово

Село Старавина, Мариово Во 1953 година село Старавина имало 741 жители и било административен центар…

Село Будимирци, Мариово

Село Будимирци, Мариово Според легендата село Будимирци во минатото било распослано на две локации познати…